Avvik hos tre av fire enheter

20. november | Kategori: Kriminalomsorgen i media | Skrevet av

I perioden mars til juni 2016 har Arbeidstilsynet gjennomført 56 tilsyn i kriminalomsorgen; 35 fengsler og 21 friomsorgskontor. Formålet med tilsynene har vært å bidra til at fengsler og friomsorgskontor jobber systematisk med å forebygge at ansatte utsettes for vold og trusler på jobb.

Les hele saken på arbeidstilsynet.no

Pin It

« »