Bergen fengsel roper varsku om farlige fanger

24. november | Kategori: Kriminalomsorgen i media | Skrevet av

Bergen fengsel sliter med å takle flere utagerende, voldelige og syke innsatte. Fengselet mener helsevesenet burde tatt seg av flere av de innsatte.

Les saken på NRK.no her

Pin It

« »