Besøk i Bergen og Bjørgvin fengsel av statssekretær Annette C. Elseth

23. mai | Kategori: Siste nyheter | Skrevet av

Tekst: Merete Furhovden, Leder for KY Bergen fengsel

Merete Furhovden, sammen med BFF`s Håkon Mjelde og statssekretær Elseth

Bergen fengsel fikk i dag besøk av statssekretær Annette C. Elseth. Hun ønsket under besøket i fengselet et eget møte med fagforeningene og hovedverneombudet. Vi fikk med det muligheten til å beskrive/formidle den vanskelige situasjonen vi befinner oss i etter flere år med budsjettkutt.

Det var under møtet viktig for oss å gi henne konkrete eksempler på hvilke konsekvenser budsjettkuttene medfører. Mindre tilstedeværelse/dynamisk sikkerhet på bakgrunn av kutt i førstelinje år etter år gjør måloppnåelsen og samfunnsoppdraget vanskeligere og vanskeligere. Bekymringer mht den negative utviklingen og de stadige budsjettkuttene som iverksettes har vært rapportert fra både fagforening, vernetjeneste, lokalledelse og regional ledelse i flere år. Det underbygges også i konklusjonen til Sivilombudsmannens rapport fra fengselet i 2014 og arbeidstilsynets rapport i 2015. Vårt spørsmål var om bekymringene ble videreført og diskutert i møtene deres med KDI.

Møtet var kort men konstruktivt. Vi opplevde å bli lyttet til og at hun tok vårt budskap om at «smertegrensen» er nådd, på alvor. Vi fikk anledning til å overrekke henne våre synspunkt skriftlig. Vi håper med dette å gi den politiske ledelse, i et valgår som dette, noe å tenke på.


Bilde av statssekretær Annette C Elseth sitt besøk i Bjørgvin fengsel.

 

 

Statssekretæren besøkte også Bjørgvin fengsel. KYs lokaltillitsvalgte henviser til at det var «Kjekt å treffe en statssekretær med god innsikt og interesse for kriminalomsorgen.» KY hadde sammen med NFF et eget lunchmøte med kun henne og viser til at det var et veldig bra møte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pin It

« »