Det hjelper å si ifra!

24. juni | Kategori: Siste nyheter | Skrevet av

I 2015 var det flere nyhetssaker i media om situasjonen i Kriminalomsorgen når det gjelder økonomi, bemanning og vold/trusler. Arbeidstilsynet har blitt klar over situasjonen i Kriminalomsorgen, og i desember besøkte Arbeidstilsynet SAMU (sentralt arbeidsmiljøutvalg).

DSC_9802Forebygging av vold og trusler, gjennom tilsyn i kriminalomsorgen og med barnevernsinstitusjoner, skal være en satsning for Arbeidstilsynet i 2016. I februar mottok KDI et brev fra arbeidstilsynet hvor de informerte om at ansattes helse og sikkerhet skal ha høy prioritet i de kommende tilsynene. Tema for tilsynene vil være organisatoriske arbeidsbetingelser, psykososiale arbeidsbetingelser, forebygging av vold og trusler (etterlevelse av systemer), kartlegging, risikovurdering og tiltak, samt rapportering og avvikshåndtering (kilde: SAMU)

SAMU ser også med bekymring på at antall registrerte volds- og trusselhendelser er økende, og er selvfølgelig opptatt av at slike 11745340_10152860177205633_7272672157973078715_nhendelser skal reduseres. De legger vekt på forebyggende tiltak for å redusere antall hendelser, men også det å sikre at hendelser registreres og oppfølging av tilsatte som har blitt utsatt.

tv2

«Alle ansatte i kriminalomsorgen skal ha et trygt og godt arbeidsmiljø. Derfor er arbeidsmiljø og trygghet en av de viktigste saken for KY, og som vi jobber aktivt med hver dag» sier forbundsleder Knut Are Svenkerud

Et stort antall fengselsbetjenter og andre tilsatte i Kriminalomsorgen opplever farlige situasjoner på jobb. Det er viktig at slike saker som omhandler arbeidsvilkår og rammene for arbeidet blir synlige. Fortsett med å rapportere avvik og dokumentere hendelser. Dette er tema hvor de tilsattes organisasjoner alltid vil være enige – alle ansatte skal ha gode og trygge arbeidsforhold. Vi må stå sammen og belyse utfordringene. Det hjelper å si ifra!

Pin It

« »