Ekstraordinært landsmøte

12. mars | Kategori: Siste nyheter | Skrevet av

Onsdag 11.03.2015 ble det avholdt ekstraordinært landsmøte i KY. Møtet ble avholdt på Thon Hotel Oslofjord og ble gjennomført i tilknytning til årets første ledersamling i KY.

Det var bare en sak til behandling, en mulig utsettelse av ordinært landsmøte 2015.

Det ble fattet følgende vedtak:

Det ekstraordinære landsmøte vedtar å utsette ordinært landsmøte 2015 til ny organisering av Kriminalomsorgen er klar, men senest innen utgangen av 2016.

Vedtaket var i tråd med det sittende sentralstyrets innstilling og ble fattet enstemmig ved akklamasjon.

 

Pin It

« »