Fokus på førstelinjetjenesten

17. desember | Kategori: Slider | Skrevet av

KY organiserer alle stillingsgrupper i Kriminalomsorgen, men har hovedfokus på førstelinjetjenesten.

Med det mener vi aspiranter, fengselsbetjenter, fengselsførstebetjenter, verksbetjenter, underverksmestere, miljøterapeuter, friomsorgsmedarbeidere, vikarer,renholdspersonale og administrativt personell.

Det betyr blant annet at vi har ekstra fokus på disse gruppene i lønnsoppgjør.

Pin It

« »