«Fredrikshald Distriktsfengsel – byen, fengselet og fangene»

12. mars | Kategori: Siste nyheter | Skrevet av

Ask forlag i Halden ga i desember ut boken «Fredrikshald Distriktsfengsel – byen, fengselet og fangene», skrevet av tidligere ekspedisjonssjef Rolf B. Wegner

Denne boken handler om fengselshistorie og kulturhistorie. Det gamle fengselet i Fredrikshald var et av 56 distriktsfengsler som ble bygd i Norge i 1860- og 1870-årene. Fengslene var spredt utover hele landet, både i bygd og by. De fleste av disse fengslene er i dag borte, bare det totalfredete distriktsfengselet i Halden står i dag igjen som eneste representant for denne viktige epoken i fengselsvesenet.

Historien om distriktsfengselet i Halden har imidlertid utvilsomt mange og klare paralleller med de andre distriktsfengslenes historie. Boken handler derfor egentlig ikke bare om lokal fengselshistorie, men i høy grad også om nasjonal fengselshistorie. Boken beskriver bl.a de fengselsansattes arbeidsvilkår og arbeidsmiljø i de gamle distriktsfengslene i andre halvdel av 1800-tallet.

 

 

 

Pin It

« »