Derfor ber de om flyforbud over åtte norske fengsler, fremgår det av et brev fra direktoratet til Luftfartstilsynet, som Bergens Tidende har fått tilgang til. I brevet uttrykker Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) bekymring for at det skal droppes våpen fra helikopter eller drone til en eller flere innsatte i fengslene. Det vil øke risikoen for en alvorlig gisselsituasjon, heter det.

Les saken på aftenbladet.no

(Bildet er hentet fra en tidligere sak i Aftenbladet)