Medlemmene bestemmer

21. juni | Kategori: Slider | Skrevet av

I KY er det medlemmene som bestemmer. Først og fremst er det medlemmene som velger sine tillitsvalgte, og som videre da velger regiontillitsvalgte og sentrale tillitsvalgte gjennom delegater til landsmøtet hvert 4. år.

I tillegg avholder KY 1-2 ledersamlinger årlig. Da samles alle ledere (og evt. nestledere) for lokalforeningene. Ledersamlingen er et rådgivende organ for styret mellom landsmøtene.

KY sentralt og regionalt har ingen besluttende myndighet overfor lokalforeningene. Alle styrer (lokalt, regionalt og sentralt) skal drive innenfor KYs prinsippprogram, som ble vedtatt av delegatene på landsmøtet.

 

 

 

Pin It

« »