Høring; Utkast til forskrift om straffegjennomføring i Nederland

8. juli | Kategori: Siste nyheter | Skrevet av

KY har mottatt høringsnotat fra Justisdepartementet vedr. «Utkast til forskrift om straffegjennomføring i Nederland»

Høringsnotatet finner du her (regjeringen.no)

KY sentralt ønsker innspill fra lokalforeningene til høringssvaret til departementet.

Det er spesielt ønskelig med tilbakemeldinger på følgende forskriftsbestemmelser:

  • § 4 Vilkår for overføring
  • § 8 Telefonsamtaler og videokonferanser
  • § 9 Utvidet permisjonskvote
  • § 10 Tilbakeføring til Norge

Innspill til de andre bestemmelsene ønskes selvfølgelig også velkommen.

Frist for tilbakemeldinger på høringsnotatet til KY sentralt er fredag 18. september. KYs lokalforeninger har mottatt en egen mail vedr. dette. Tilbakemeldinger på høringsnotatet sendes primært via lokalforeningen.

Annen info om høringen finner du her (regjeringen.no)

 

Pin It

« »