Imamer skal motvirke radikalisering

19. februar | Kategori: Kriminalomsorgen i media | Skrevet av

 

Kriminalomsorgen ser på hvordan de skal motta eventuelle fremmedkrigere som kommer hjem og skal inn i norske fengsler.

Ledelsen ved Ringerike fengsel, som lenge hadde landets eneste høyrisikoavdeling, opplyser at de har hatt radikaliserte innsatte, men kjenner ikke til tilfeller der innsatte har blitt mer ekstreme i sin tro under soning.

Les hele saken her.

 

Pin It

« »