#jegerstatsansatt-kampanjen er i gang

5. oktober | Kategori: Siste nyheter | Skrevet av

jegerstatsansattfilm

#jegerstatsansatt er en kampanje organisert av YS Stats medlemsforbund. Kampanjen skal vise hva statsansatte jobber for og bidrar med i samfunnet.

Nylig gjennomførte Norstat, på oppdrag av YS Stat, en landsomfattende undersøkelse som måler hva nordmenns holdninger til statsansatte og jobb i staten er. Resultatene viser at nordmenn er godt fornøyd med velferdssamfunnet vårt. 7 av 10 oppgir at norsk statlig sektor bidrar til
vår høye velferd og gir en følelse av trygghet. Men undersøkelsen viser også at nordmenn har varierte fengselsbetjentenmeninger om de som leverer statlige tjenester. Vi statsansatte har ikke vært flinke nok til å fortelle om arbeidet vi utfører. Med kampanjen #jegerstatsansatt skal vi gjøre noe med dette!

– Det er veldig mange myter der ute. For eksempel er det en oppfatning om at statsansatte er late byråkrater. Det er helt feil, sier leder i YS Stat, Pål N. Arnesen. – Statsansatte er alt i fra byråkratene til bibliotekarene, tollerne, tolkene, ansatte i kriminalomsorgen, politiet, ambassadeansatte, barnevernet, ansatte i NAV og militært og sivilt personell i Forsvaret.

Hver dag jobber 160 000 menn og kvinner for å levere velferdstjenester til det norske folk.

(hentet fra jegerstatsansatt.no)

 

 

Pin It

« »