Kriminalomsorg i feil retning

27. juli | Kategori: Kriminalomsorgen i media | Skrevet av

Arbeiderpartiet vil ha en effektiv soning. Hvert fengselsår koster omtrent en million kroner. Riktig bruk av så mye penger vil være å sørge for at rehabiliteringen setter menneskene i stand til å leve andre liv enn de gjorde før de kom inn til fengsling.

Les lesebrevet fra Kari Henriksen (AP) på avisenagder.no

 

Foto: Stortinget.no

Pin It

« »