Kriminalomsorgen kan få flere transportoppdrag

25. januar | Kategori: Kriminalomsorgen i media | Skrevet av

For samfunnet er det flere fordeler ved at politiet overlater ansvaret for transport av fanger til kriminalomsorgen. Det viser en samfunnsøkonomisk analyse Politidirektoratet og Kriminalomsorgsdirektoratet har laget om transport og fremstilling av varetektsinnsatte. 

Les hele saken på Kriminalomsorgen.no

Pin It

« »