På denne siden finner du:

  1. Inkluderende arbeidsliv (IA)
  2. Medarbeidersamtaler/ sluttsamtaler
  3. Medvirkningsrett/ medvirkningsplikt
1. Inkluderende arbeidsliv (IA):

Det overordnete målet for IA avtalen er «Å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet, samt hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet».

Hva innebærer IA for tillitsvalgte?

  • Tillitsvalgte er forpliktet til aktiv medvirkning i IA-arbeidet
  • Tillitsvalgte skal ha møte med ledelsen 2 ganger årlig hvor IA avtalen er eneste tema.

Les mer her:

Inkluderende.no

IA dokumenter fra regjeringen

NAV og arbeid

2. Medarbeidersamtaler / sluttsamtaler

Alle tilsatte skal få tilbud om minimum en medarbeidersamtale årlig (Kriminalomsorgens tilpasningsavtale til HA §22)

Sluttsamtale skal gjennomføres ved opphør av arbeidsforhold. Samtalen er frivillig (Personalreglementet §26).

3. Medvirkningsrett/ medvirkningsplikt

Gjennom tillitsvalgte/vernetjenesten har tilsatte rett og plikt til å medvirke i mange avgjørelser som gjelder arbeidsplassen.

I tillegg til dette har den enkelte arbeidstaker plikt til å medvirke (AML§2-3)