Hovedtariffavtalen (HTA)

Dokumenter:  Dokumenter ifm. mekling 2016 Hovedtariffavtalen 2018-2020 HTA er hjemlet i Tjenestetvistloven kapittel 3. Denne avtalen inneholder de viktigste reglene når det gjelder lønn, ferie, permisjon, arbeidstid, pensjon med mer. Les mer om: Forhandlingssystemet Les mer om: Hvordan endres lønn utenom lønnsoppgjør?   Kapittel 3 i HTA (Fellesbestemmelsene) regulerer lønn, lønnsutbetaling, permisjoner, tillegg for ubekvem arbeidstid, arbeidstid, […]

Les mer

Turnusflex

Her kan du lese om:  Hva er turnusflex? Hovedtariffavtalen åpner for forsøksvirksomhet Hva innebærer turnusflex? Prosessen frem til nå Leder i KY-bladet vedr. turnusflex 1. Hva er turnusflex? Etter at det ble gjort kjent at FAD og Hovedsammenslutningene ga avslag på søknad om å jobbe doble vakter, startet KY et arbeid med å se på […]

Les mer

Medbestemmelse ved tilsettinger

 På denne siden finner du: 1. Utlysing av stilling 2. Likestilling 3. Tilsettingsråd   1. Utlysing av stilling De tillitsvalgte skal ha anledning til å uttale seg om utlysningsteksten før en stilling kunngjøres (§21).I tillegg kan tillitsvalgte kreve å få drøfte lønnsplasseringen (HTA 2.3.8) 2. Likestilling (HA§21): Tilpasningsavtalen til hovedavtalen sier at kvinner og menn […]

Les mer

Hovedavtalen i staten

Hovedavtalen kan defineres som medbestemmelsesregelverket i staten. Former for medbestemmelse; Informasjon Drøfting Forhandling Hovedavtalen ble fornyet fra 1.1.17. Hovedavtalen med tilpasningsavtale for kriminalomsorgen 2017-2019 Avtalespeil for Hovedavtalen   Her finner du regjeringens side om Hovedavtalen i Staten  

Les mer

Hvem er partene?

På denne siden finner du: 1. Hovedavtalen 2. Hovedtariffavtalen   Hvem som er arbeidstakers parter i hvert enkelt tilfelle av medbestemmelse varierer. Dersom man skal behandle en sak etter hovedavtalen er det andre regler for hvem som er parter eller ved f.eks. lønnsoppgjør etter hovedtariffavtalen.  Arbeidsgiver vil alltid være motpart i disse eksemplene.  1. Hovedavtalen (HA§9) Organisasjoner […]

Les mer

Medbestemmelse

 På denne siden finner du: 1. Arbeidsgivers styringsrett 2. Hvem er partene 3. Hovedavtale 4. Medbestemmelse i tilsettingssaker   1. Arbeidsgivers styringsrett Arbeidsgivers styringsrett vil indirekte si at arbeidsgiver har rett til å gjøre det han ønsker på arbeidsplassen, med mindre det er regulert i et lovverk. Styringsretten er i utgangspunktet en ulovfestet norm. Regjeringen har […]

Les mer