IA, samtaler, medvirkning

På denne siden finner du: Inkluderende arbeidsliv (IA) Medarbeidersamtaler/ sluttsamtaler Medvirkningsrett/ medvirkningsplikt 1. Inkluderende arbeidsliv (IA): Det overordnete målet for IA avtalen er «Å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet, samt hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet». Hva innebærer IA for tillitsvalgte? Tillitsvalgte er forpliktet til aktiv medvirkning i IA-arbeidet Tillitsvalgte skal […]

Les mer

Flytte/ bytte arbeidssted

På denne siden finner du: Flyttedag Godtgjørelse ved flytting 1. Flyttedag Såkalt «flyttedag» er ikke hjemlet i lov eller avtale, men er en sedvane i Kriminalomsorgen. Statens personalhåndbok omtaler dette i pkt. 2.4.8.3 hvor det står at det kan utbetales lønn for evt. reisedager  og andre nødvendige dager i forbindelse med flytting til nytt tjenestested. […]

Les mer

Verneombud og arbeidsmiljøutvalg

På denne siden finner du: Verneombud Arbeidsmiljøutvalg 1. Verneombud (AML. kap. 6) Ved hver virksomhet skal det velges verneombud. Dersom det er flere avdelinger velges det normalt ett verneombud for hver avdeling, i tillegg til et hovedverneombud. Hovedverneombudet velges blant verneombudene eller andre som har tillitsverv ved virksomheten. Verneombudet skal ivareta arbeidstakerens interesser i saker […]

Les mer