Pensjon/ seniortiltak

På denne siden finner du: Pensjon Uttak av pensjon Pensjonsalder Seniorkurs Seniortiltak Seniormillonen   1. Pensjon (spk.no) Pensjon er de pengene man skal leve for etter at man har blitt pensjonist. Det finnes mange ulike typer pensjoner, men enkelt forklart er pensjon bygd opp av tre nivåer. Folketrygden er grunnmuren. Alle som har bodd i […]

Les mer

Ferie

På denne siden finner du: Ferieåret og opptjeningsåret Uttak av ferie Overføring av ferie Arbeidsgivers mulighet til å endre ferien Arbeidstakere over 60 år Arbeidstakere uten full opptjening Sykdom Beregning av feriepenger Utbetaling ved opphør av arbeidsforhold Bestemmelsene for ferie kommer fram av «Lov om ferie« og «særavtale om ferie for statstjenestemenn». Ferie er også omtalt […]

Les mer

Graviditet/ fødsel/ barn

På denne siden finner du: Graviditet I forbindelse med fødsel Delvis permisjon/ gradert uttak Lønn etter permisjon Adoptivforeldre og fosterforeldre Barn og barnepassers sykdom   Denne siden oppgir hvilke type permisjon man har krav på. Hva som gir rett til foreldrepenger fra folketrygden kan du lese mer om på nav.no: //NAV//Familie//Venterdubarn?/ Det er med andre […]

Les mer

Permisjoner

På denne siden finner du: Velferdspermijon Permisjon ifm. opplæring, overgang til annen stilling mv. Militær- og siviltjeneste Fri på helligdager Omsorg for og pleie av nære pårørende Annen permisjon 1. Velferdspermisjon Når viktige velferds- og omsorgsgrunner foreligger, kan en arbeidstaker tilstås velferdspermisjon med lønn i inntil 12 arbeidsdager.  Dersom arbeidstakeren selv ønsker og tjenesten tillater […]

Les mer

Sykdom og sykemelding

På denne siden finner du: Legebesøk, behandling etc. Egenmelding Sykemelding og oppfølging Vikarer og sykdom 1. Legebesøk, behandling etc. Korttidsfravær i forbindelse med f.eks. behandling hos lege, tannlege mv. faller inn under velferdspermisjoner og derfor arbeidsgivers styringsrett (sph. 10.8.2.1). Dette omtales også i særavtale om fleksibel arbeidstid i staten. 2. Egenmelding Med egenmelding menes at du […]

Les mer