Omstilling

  Omstilling kan defineres til å omfatter endringer på samfunnsnivå, virksomhetsnivå og personnivå. Heftet «Personalpolitikk ved omstillingsprosesser» nevner følgende som omstilling; løpende endringer, effektiviserings- og utviklingstiltak, omstruktureringer og formell organisasjonsendring, herunder endring av tilknytningsform. Her kan du lese mer om omstilling: KMDs orientering om omstilling Særavtale om bruk av virkemidler ved omstilling i staten YS […]

Les mer

Opphør av arbeidsforhold

På denne siden finner du: Tjenesteuttalelse Tjenestemannens rett til å si opp Oppsigelse Reaksjoner   1. Tjenesteuttalelse En tjenestemann som slutter i en stilling etter å ha sagt opp eller blir avskjediget, skal ha skriftlig attest (Arbeidsmiljøloven §15-15). Attesten skal inneholde: Navn og fødselsdato Hvilken/hvilke stillinger vedkommende har hatt og datoer for dette. Opplysninger om […]

Les mer

Ansettelse/tilsettingsprosessen

På denne siden finner du: Vilkår for midlertidige tilsettinger Ekstrabetjenter/ vikarer Tilsettinger kortere enn 6 måneder Ledige stillinger over 6 måneder Fortrinnsrett til stilling Kunngjøringen skal inneholde Tilsettingsråd Ansettelsesforholdet Bierverv Prøvetid 1. Vilkår for midlertidige tilsettinger (TML §3 (2)) En tjenestemann skal tilsettes fast, med mindre  Tjenestemannen trengs bare for et bestemt tidsrom eller for […]

Les mer