Dokumenter: 

Dokumenter ifm. mekling 2016

Hovedtariffavtalen 2018-2020

HTA er hjemlet i Tjenestetvistloven kapittel 3. Denne avtalen inneholder de viktigste reglene når det gjelder lønn, ferie, permisjon, arbeidstid, pensjon med mer.

Les mer om: Forhandlingssystemet

Les mer om: Hvordan endres lønn utenom lønnsoppgjør?

 

Kapittel 3 i HTA (Fellesbestemmelsene) regulerer lønn, lønnsutbetaling, permisjoner, tillegg for ubekvem arbeidstid, arbeidstid, overtid, lønn ved sykdom, ytelser ved hhv yrkesskade og død mm

Hvordan finne ut hvor mye man tjener?