På denne siden finner du:

1. Hovedavtalen

2. Hovedtariffavtalen

 

Hvem som er arbeidstakers parter i hvert enkelt tilfelle av medbestemmelse varierer. Dersom man skal behandle en sak etter hovedavtalen er det andre regler for hvem som er parter eller ved f.eks. lønnsoppgjør etter hovedtariffavtalen.  Arbeidsgiver vil alltid være motpart i disse eksemplene.

 1. Hovedavtalen (HA§9)
  • Organisasjoner som organiserer minst 10% av de tilsatte på nivået som skal behandle saken.
  • Dersom det er flere forbund tilhører samme hovedsammenslutning kan disse slå sammen medlemstallet for å oppnå 10 %.
  • Hver av hovedsammenslutningene som har minst 2 medlemmer i hele virksomheten/ Kriminalomsorgen kan stille med en representant dersom 10% kravet ikke er oppfylt.
2. Hovedtariffavtalen (HTA. 2.1)
  • Alle hovedsammenslutningenes medlemsorganisasjoner eller underavdelinger av disse.
  • Man kan i forberedende møter bli enige om at hver hovedsammenslutning kun skal stille med en delegasjon, altså at f.eks. alle YS forbundene stiller sammen. Dette kalles hovedsammenslutningsmodellen.