På denne siden finner du:

 1. Tillitsvalgtes påvirkningsmuligheter
 2. Prosess og uenighet/mekling
 3. Forberedelser
 4. Arbeidstidsbestemmelser
 5. Særavtale om arbeidstid i Kriminalomsorgen
1. Tillitsvalgtes påvirkningsmuligheter

Det tilligger de lokale parter å drøfte arbeidsplan/turnus. Denne skal være basert på døgnrytmehjul/ aktivitetsplan / bemanningsplan.

Turnusansatte har rett til en arbeidsplan som er utarbeidet i samarbeid med tillitsvalgte (AML§10-3)

I turnusdrøftinger kan tillitsvalgte påvirke ganske mye på noen elementer. Blant annet skal det være enighet mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte for å søke dispensasjon om å gå vakter lenger enn 10 timer (ref. særavtale om arbeidstid i kriminalomsorgen). Det skal også være enighet for å benytte vakter som er kortere enn 7,5 time.

Det er utarbeidet et temahefte om arbeidstid som du kan lese her

2. Prosess og uenighet/ mekling

Oppsetting av arbeidsplan (turnus) er en drøftingssak jf Hovedavtalen. Les også om arbeidsplaner/ turnus i Kriminalomsorgens egen tilpasningsavtale til Hovedavtalen.

3. Forberedelser

Før man starter med å lage selve turnusoppsettet bør man ha en oversikt over ressurser, bemanningsbehov, behov for overlapping/møter, aktivitetsnivå og budsjett. Man bør også ta stilling til om man ønsker ubundet tid.

Viktige momenter i turnusdrøftinger kan være:

 • Rotasjon med/mot klokken
 • Avløsningstidspunkt for nattskift
 • Antall nattskift på rad
 • Hviletid mellom vakter
 • Antall vakter på rad
 • Antall like skift på rad
 • Friperiode etter siste nattskift
 • Helgerotasjon og antall frihelger
 • Spredning av fridager, jevn fordeling eller friperioder.
 • Mulighet for pauser under tjenesten
 • m.m.
4. Arbeidstidsbestemmelser

Når man lager en arbeidsplan skal den være innenfor regler både i Arbeidsmiljøloven, hovedtariffavtalen i statensæravtale om arbeidstid i Kriminalomsorgen og veileder i arbeidstidregulering for turnuspersonell.

Her finner man både regler om hvor mange timer det er lov til å jobbe, regler for friperioder, redusert arbeidstid for de som jobber turnus, overtid, hviletid ved overtid osv.