Kvinnefengsel holder innsatte for lenge innelåst

27. juli | Kategori: Kriminalomsorgen i media | Skrevet av

Innsatte ved Bredtveit kvinnefengsel i Oslo sitter innesperret på cellene sine alt for lenge. Nye fanger må sone sammen med innsatte med store psykiske problemer, og de har nesten ikke tilgang på tolk.

Les saken på NRK.no

Pin It

« »