KYs kurs og konferanser i 2017

3. februar | Kategori: Siste nyheter | Skrevet av


 DSC_7280

Hovedkurs

Årlig avholdes hovedkurs av 3 til 5 dagers varighet for lokale tillitsvalgte hvor man får opplæring i Hovedavtalen, Hovedtariffavtalen, tjenestemannsloven, personalreglementet mm.

Årets hovedkurs (del 1 og del 2) avholdes i uke 13 på Gardermoen. 

Mandag til onsdag er del 1 og torsdag og fredag er del 2. Invitasjon er sendt ut. 

 DSC_7143

Kurs for styrene lokalforeningene/ regionstyrene

I tillegg til hovedkurs avholdes kurs for styrene i lokalforeningene. Dette er kurs som tilpasses den enkelte lokalforening og dens behov og ønsker. Flere lokalforeninger kan også slå seg sammen og ha felles kurs. Slike kurs kan både legges som rene kurs, eller i tilknytning til årsmøter, sommeravslutninger, medlemsmøter etc.

I 2017 planlegges det 20 lokale/regionale samlinger/ kurs. Datoer for samlingene er ikke satt, og de planlegges i samråd med den enkelte lokalforening som har fått tildelt kurs. 

 DSC_6382

Kurs/seminar for grupper av medlemmer 

KY avholder kurs/seminar for grupper av medlemmer. Det har vært avholdt slike samlinger for tilsatte i verksdrift, friomsorg, administrative, leder osv. Innholdet på slike samlinger tilpasses gruppen og hva som er aktuelt.

Kvinnesamling; 12.-13. juni planlegger KY å avholde et kvinneseminar på Gardermoen. Invitasjon vil komme nærmere. 

I tillegg planlegges en samling for friomsorgens tillitsvalgte og kontaktpersoner.

 DSC_0353

Ledersamling for lokale tillitsvalgte

Hvert år avholdes en eller flere ledersamlinger i KY. Det er store samlinger hvor hver lokalforening kan møte med en, og noen ganger flere, representanter. Ledersamlingen er et rådgivende organ overfor sentralstyret og her tar sentralstyret opp saker med lokallederne, slik at de kan påvirke hvordan KY skal jobbe med sakene videre. I tillegg får man informasjon om pågående saker, opplæring og annen info. Dette er også en fantastisk mulighet til å bli kjent med tillitsvalgte ved andre enheter.

Ledersamling for lokale tillitsvalgte avholdes på Hamar 15.-16. mars. Innkalling er sendt ut. Lokalforeningene kan møte med 2 deltakere hver. 

 DSC_8727

Høyskolestudie i regi av YS Stat

YS Stat har et samarbeid med Høyskolen Sør-Øst Norge og tilbyr et studie som gir 15 studiepoeng ved bestått eksamen. Studiet har et omfattende pensum, og er veldig lærerikt. Plasser til studiet «lyses ut» hver høst og interesserte kan søke via KY som melder inn videre til YS Stat.

Studiet går over 3 samlinger a 3 dager, i tillegg til en avsluttende individuell hjemmeeksamen.

Studiet 2016/2017 avslutter studiet med siste samling 7.-9. februar. 

Studiet for 2017/2018 har følgende samlinger; Del 1; 17.-19. oktober, Del 2; 5.-7. desember, Del 3; i 2018. 

Her vil søknadsinformasjon bli sendt ut til lokale tillitsvalgte så snart det kommer fra YS Stat.

 YSStatLogo

Andre kurs i regi av YS Stat

YS arrangerer med jevne mellomrom andre kurs som kan være aktuelle for KYs medlemmer/ tillitsvalgte; eks. medietreningskurs, lederkurs, tariff mm.

I tillegg planlegger YS Stat i 2017 å arrangere samlinger med tema «omstilling»

Trondheim 4. september
Bodø 12. september
Oslo 9. oktober
Bergen 24. oktober

Invitasjon vil komme nærmere. 

 

Pin It

« »