Lenker

 

Nyttig lovverk:
Lovdata
Hovedariffavtalen i Staten
Hovedavtalen
Arbeidsmiljøloven

 

Kriminalomsorg i Norge:
Kriminalomsorgen        
Justisdepartementet
Kriminalomsorgens utdanningssenter

 

Fengsler:
Bastøy fengsel
Bergen fengsel
Ila fengsel, forvarings- og sikringsanstalt
Oslo fengsel
Trondheim fengsel, avdeling Leira
Hedmark fengsel
Hedmark fengsel, avd. Ilseng fengsel

 

Kriminalomsorg i utlandet:
Brottspåföljdsverket, Finland
Conférence Permanente Européenne de la Probation (CEP)
Correctional Service, Canada
Dansk fængselsforbund
Direktoratet for Kriminalforsorgen, Danmark
European Prison Education Association
HM Prison Service, England
International Corrections and Prisons Association
Kriminalforsorgens uddannelsescenter, Danmark
Kriminalvården i Sverige

Brottspåföljdsmyndigheten

The Scottish Prison Service

 

Andre nettsider:
Arbeidslivets komite mot alkoholisme og narkomani (AKAN)
Arbeidstilsynet
Council of Europe
Domstol.no – portal for alle domstolene i Norge         
Fengsels- og friomsorgens idrettsforbund (FIF)
Forum for opplæring innenfor kriminalomsorgen (FOKO)
Institutt for kriminologi og rettsosiologi, Universitetet i Oslo
Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri
Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere (FO)
Kriminalomsorgens lederforbund (KLF)
Norsk fengsels- og friomsorgsforbund (NFF)

Statens pensjonskasse

Statistisk sentralbyrå
Lovdata
Statens personalhåndbok
ODIN – offentlig informasjon i Norge
Velferdsetaten, Oslo kommune
Stortinget
Politidirektoratet
Kriminalpolitisentralen (Nye KRIPOS)    
Politiets data- og materielltjeneste
Politihøgskolen

Alternativ til vold

Foreningen for fangers pårørende (FFP)
Forbundet Mot Rusgift
Fretex
Jussbuss
Jusshjelpa i Nord-Norge
Kirkens Bymisjon
Kirkens sosialtjeneste  
Frelsesarmeen
Kommisjonen for gjenopptagelse av straffesaker
Konfliktrådet
Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD)
Landsforbundet mot stoffmisbruk
Maritastiftelsen
Menneskerettigheter.no – den norske menneskerettighetsportalen
Norges Røde Kors’ visitortjeneste
Norsk musikkråd – ‘Musikk i fengsel og frihet’
Norsk forening for kriminalreform (KROM)
MOT
Rus & avhengighet – fagblad
Statens institutt for rusmiddelforskning
Stiftelsen Kirkens fengselsarbeid
Tyrilistiftelsen
Wayback