Må kutte åtte årsverk i vår

25. februar | Kategori: Kriminalomsorgen i media | Skrevet av

BEKYMRET: Rita Henriksen, nestleder i Norsk fengsel- og friomsorgsforbund, og Robert Rønning, hovedtillitsvalgt Kriminalomsorgens Yrkesforbund ved Kongsvinger fengsel, er bekymret for innsattes rettssikkerhet og ansatte sikkerhet

– Driften er underfinansiert, og de økonomiske rammene gir store utfordringer, hevder leder av Kriminalomsorgens Yrkesforbund lokalt, Robert Rønning.

Les artikkelen fra Glomdalen her

Pin It

« »