KY studiefond

 

KY har et eget studiefond som deles ut hvert år. For å søke må man være tilsatt i kriminalomsorgen og medlem i Kriminalomsorgens Yrkesforbund. Søker må ha vært medlem i Kriminalomsorgens Yrkesforbund i ett år forut for søknadstidspunktet. Søkere med tillitsverv eller flere års medlemskap i KY blir prioritert, dersom det er et stort antall søkere.

Vedtekter for studiefondet      Søknadsskjema studiefondet

Krav til studiet/ utdanningen

Studiet/kurset det søkes støtte til må være relevant for kriminalomsorgen.

Søknad og søknadsfrist

Søknaden må inneholde

  • fullstendig utfylt søknadsskjema (ligger på hjemmesiden)
  • dokumentasjon for hvilken kurs/studie/utdanning søknaden gjelder
  • dokumentasjon som viser kostnader

Søknad skal sendes Kriminalomsorgens Yrkesforbund innen 1. oktober hvert år. Man kan søke om stipend før kurset/studiet/utdanning er ferdig under forutsetning av at det er fullført innen utløpet av søknadsåret.

Utgiftsdekning

Studiefondet kan dekke utgifter til:

  • transport etter statens reiseregulativ
  • overnatting etter statens reiseregulativ
  • kursmateriell/ bøker
  • kurs/ studieavgift
  • eksamensavgift

Studiefondet er ikke tenkt som en fullfinansiering av studiet. Dokumentasjon på utgifter på legges fram, og utbetaling skjer først år utdanningen/ kurset er fullført/ bestått.

 

 

Søknadsskjema studiefondet           Vedtekter for studiefondet