Nå utvides fleksitiden for statsansatte

12. november | Kategori: Kriminalomsorgen i media | Skrevet av

Etter lang tids forhandling ble det denne uken enighet om en ny fleksitidsavtale for de 160.000 ansatte i staten.

Den nye avtalen trer i kraft 1. januar neste år. I dagens avtale, som er fra 1976, er kjernetiden fra klokken 09.00 til 14.30, og fleksitiden er fra klokken 07.00 til 20.00.
Når fleksitiden nå utvides ytterligere, vil den gjelde fra klokken 06.00 til 21.00. Hensikten er ifølge statsråden at det skal bli enklere å kombinere arbeid og familieliv.

Les mer på: https://www.nrk.no/norge/na-utvides-fleksitiden-for-statsansatte-1.13772616

Pin It

« »