Nytt rundskriv om elektroniske hjelpemidler i fengsel

21. august | Kategori: Siste nyheter | Skrevet av

«Rundskrivet regulerer nærmere tilgang til og bruk av elektroniske hjelpemidler i fengsel. Med elektroniske hjelpemidler menes i denne sammenheng enhver gjenstand som kan benyttes til å opprette elektronisk kommunikasjon med omverdenen. Mest aktuelt er mobiltelefon og bærbare datamaskiner i ulike varianter, men også andre elektroniske gjenstander med denne egenskapen er omfattet av rundskrivet.»

Last ned rundskrivet her (kriminalomsorgen.no)

Pin It

« »