Justis- og beredskapsdepartementet får altså medhold i at norske innsatte kan overføres til soning i Nederland. Tvangsutsendingene er i tråd med Grunnloven og Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK), slår retten fast.

Les saken på aftenposten.no