Sivilombudsmannen: Soning i Nederland bryter menneskerettighetsforpliktelser

14. mars | Kategori: Kriminalomsorgen i media | Skrevet av

Sivilombudsmannen mener norske fanger som overføres til Nederland ikke sikres godt nok mot tortur og umenneskelig eller nedverdigende behandling.

Les hele saken på NRK.no

Pin It

« »