Soner straff med jobb i fjøset – nå er små fengsler truet

2. november | Kategori: Kriminalomsorgen i media | Skrevet av

Små fengsler i distriktene er i faresonen når 
regjeringen skal utrede hvilke som skal avvikles. 
– Tragisk for de innsatte, sier «Cato», som jobber i fengselsfjøs mens han soner.

Saken er omtalt i Nationen

Pin It

« »