Statsbudsjettet 2015

8. oktober | Kategori: Siste nyheter | Skrevet av

Regjeringen foreslår følgende satsninger og tiltak i 2015:

  • 80,5 mill. kroner til etablering av 41 nye lukkede plasser ved hhv. Kongsvinger, Hustad, Bergen og Bodø fengsel

  • 20 mill. kroner til etablering av en ungdomsenhet på Østlandet med inntil fire plasser

  • samarbeid med Nederland om ev. midlertidig leie av fengselskapasitet

  • 10 mill. kroner til videreføring av tiltak for oppfølging av innsatte med særlige behov ved Ila fengsel og forvaringsanstalt

  • 8,8 mill. kroner til anskaffelse av inventar og utstyr i forbindelse med sikkerhets- og ombyggingstiltak ved Ila fengsel og forvaringsanstalt

  • 50 mill. kroner til ekstraordinært vedlikehold av fengslene

 

Vi vil komme tilbake med nærmere kommentarer om budsjettforslaget når det er gjennomgått grundigere.

 

Pin It

« »