EØS-midlene: Evaluering av fondet for anstendig arbeid

10. mars | Kategori: Siste nyheter | Skrevet av

“Norske arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner har spilt en viktig rolle for resultatene som er oppnådd i 13 land i Sør- og Sentral-Europa. Det er skapt økt forståelse for trepartssamarbeid og prinsippene for anstendig arbeid. Samtidig er resultatene i hovedsak lokale.”

KY har vært partner i et samarbeidsprosjekt i Romania, hvor “Den norske modellen” for samarbeid mellom arbeidsgivere og arbeidstakerorganisasjoner har vært fokus. 

Les alt som saken på regjeringen.no

Pin It

« »