Kompetansemidler i staten

7. november | Kategori: Siste nyheter | Skrevet av

T8278949_300x300ekst er hentet fra Difi.no

I hovedtariffavtalene mellom Staten, LO, Unio og YS og Staten og Akademikerne, er det for perioden 2016-2018 satt av 25 millioner kroner for å stimulere til kompetanseutvikling i staten.

Tema for perioden

Partene vil i perioden 2016-2018 legge til rette for økt satsing på kompetanse for å utvikle og effektivisere staten, fremme et godt samarbeid mellom ledelsen og medarbeiderne, og mellom partene i virksomheten, slik at virksomhetene kan tilby attraktive arbeidsplasser.

Hvem kan søke?

Statlige virksomheter, dvs. etater og institusjoner mv. som omfattes av hovedtariffavtalene i staten, kan søke på midlene. Det gis støtte til målrettede og systematiske kompetanseutviklingstiltak i og i samarbeid mellom virksomheter, som er forankret hos virksomhetsledelsen, og som er basert på delaktighet og samarbeid med de ansattes organisasjoner. Støtte til kompetanseutviklingstiltak forutsetter at erfaringer fra disse kan deles på tvers av statlige virksomheter.

Tiltak som får støtte skal være innen følgende tema. Nyskapende tiltak prioriteres:

  • Organisasjons- og ledelsesutvikling som bidrar til økt involvering av tillitsvalgte og medarbeidere, herunder prosjekter knyttet til lokal personal- og lønnspolitikk
  • Oppfølging av avtalen om et inkluderende arbeidsliv
  • Utvikling av kompetanse for å hindre utstøting ved omstillingsprosesser
  • Inkludering av personer med innvandrerbakgrunn
  • Oppfølging av målet om flere lærlinger i staten

Se ellers retningslinjene for mer informasjon.

Hvordan søker man?

For å søke på kompetansemidlene må det fylles ut et søknadsskjema. Utfyllende informasjon om prosjektet vedlegges søknaden. Søknaden merkes “prosjekt 16-74” og sendes til postmottak@difi.no. Søknadsfrist er 9. desember 2016.

Pin It

« »