Nyhetsarkiv

Alvorlig psykisk syke skal ikke være i fengsel
Foto: Christian Wangberg / Kriminalomsorgen
Hilsen fra YS-ledelsen i anledning 1. mai
Fra venstre: Hans Erik Skjæggerud, Erik Kollerud og Monica Paulsen. Foto: Terje Bergersen/Negotia
Ansatte i FOKUS
Ferie og tilstrekkelig hvile er viktig for å ivareta helsen og legge grunnlaget for forsvarlige arbeidsforhold.
Tekst: Hege Herø, spesialrådgiver i YS Foto: Ina Andersen (KY)
Vinnerne av årets påskenøtter er trukket
I påsken arrangerte KY påskenøtter for medlemmene på vår lukkede Facebookgruppe.
Rekordlav boliglånsrente til YS-medlemmer
Den laveste, nominelle renten til YS-medlemmene ligger nå på 1,69 prosent. Nordea Direct, YS bankpartner, har på kort tid kuttet renten i to omganger.
Pressemelding: YS’ kommentarer til Regjeringens krisepakke
Bilde: YS Media/Scanpix - Krisepakken er god for bedriftene, men det virker som om regjeringen har glemt de permitterte, sier Hans-Erik Skjæggerud, 1. nestleder i YS.
Hvor samfunnskritiske er vi?
Det eneste vi ønsker er å holde fengslene åpne, ikke sitte hjemme og bare TRO ting. Det faller oss ikke naturlig å "bare sette oss i karantene".
Inngåelse av sentrale avtaler for å avhjelpe krisesituasjonen
"De sentrale parter i staten har inngått en avtale om innskrenkninger i hviletiden og en maksimal utvidet adgang til overtid i samsvar med arbeidsmiljøloven, samt en tilsidesetting av kjernetiden slik den er definert i særavtale om fleksibel arbeidstid".
Til alle tillitsvalgte og våre medlemmer
I denne unntakstilstanden Norge og kriminalomsorgen er i nå, ønsker KY å være en positiv støttespiller til de vedtak KDI og lokal arbeidsgiver gjør.