Nyhetsarkiv

Omfordeling av egen arbeidstid
I sentralt IDF i dag behandlet de sentrale parter sak 10/2021 Utkast avtale om omfordeling av egen arbeidstid. Saken var underlagt forhandlinger og partene ble enige om å sende søknad til KMD og hovedsammenslutningene om en avtale for Kriminalomsorgen om benyttelse av «fleksivakter».
Forlenging av forsøksperiode rundt arbeidstid
Forbundsleder Tor Erik Larsen sier i en kommentar at han er fornøyd med forlengelsen, som ble avtalt når før prosjektet i utgangspunktet utløp 31. desember.
STATSANSATTE SIKRES DEKNING AV MERUTGIFTER/TAP VED HEVNAKSJONER
Besøk i Oslo fengsel av justis- og beredskapsministeren
Justis- og beredskapsminister Monica Mæland har i dag vært på besøk i Oslo fengsel. Hun kom for å få innblikk i ansattes hverdag.
KY etterlyser endring
Forbundsleder i Kriminalomsorgens Yrkesforbund, Tor Erik Larsen, er fortvilet over dagens situasjon og realiteten for de ansatte dersom de blir skadd på jobb.
Pressemelding
Pressemelding fra YS Stat
Arkivfoto: Vigdis Askjem
Forebyggende krim og rus
Foto: Wayback
Kriminalomsorgens Transporttjeneste frigjør politiressurser!
Oppslutningen om fagforeningene øker
Foto: YS media/scanpix