Arbeidsmiljøloven vs tjenestemannsloven og HTA

27. november | Kategori: Siste nyheter | Skrevet av

Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD) sendte ut en personalmelding om endringene i arbeidsmiljøloven 2. juli 2015. Denne personalmeldingen omtalte endringene i arbeidsmiljøloven og hvilken betydning disse har for tjenestemenn som omfattes av lov om statens tjenestemenn og Hovedtariffavtalen i staten (HTA).

YS Stat har sendt ut informasjon om at det på to punkter var uenighet mellom KMD og hovdsammenslutningene hvorvidt endringene i AML skulle gjelde for det statlige tariffområdets HTA. Etter flere møter har det fortsatt ikke blitt oppnådd enighet om dette.

Dette betyr:

  • Avtaler om gjennomsnittsberegning skal skje etter AML § 10- 5
  • Søknader om fravik utelukkende fra AMLbestemmelser heretter skal sendes til Arbeidstilsynet, mens søknader om fravik fra HTA eller fravik både HTA- og AMLbestemmelser skal fortsatt sendes KMD og Hovedsammenslutningene for godkjenning.

Disse bestemmelsene må de lokale parter der ute forholde seg til heretter.

Last ned PM 2015- 5 her (PDF)

Pin It

« »