Avtale om utvidet overtid

1. februar | Kategori: Siste nyheter | Skrevet av

KY sendte 27.01.17 et brev til KDI med ønske om å inngå en helhetlig avtale knyttet til AML §10-6. Dette innebærer at avtalen skal omfatte utvidet arbeidstid på grunn av overtid på daglig, ukentlig, månedlig og årlig basis. Loven sier at det er “…partene i virksomhet som er bundet av tariffavtale…” som kan inngå avtalen om utvidet overtid.

I dag er utvidelse av daglig arbeidstid regulert sentralt i den såkalte “16-timers avtalen” mens utvidelse av ukentlig, månedlig og årlig arbeidstid er hevet iht arbeidsmiljøloven av arbeidsgiver, uten enighet med de sentrale partene.

Hvilke maksimumsgrenser forbundet vil tillate de lokale partene å inngå avtale om lokalt vil bli diskutert innad i KY. Saken vil bli tema på ledersamlingen 15.-16. mars.

Brevet til KDI kan du lese her:

Vedrørende inngåelse av avtaler om utvidet overtid etter arbeidsmiljøloven § 10-6

Pin It

« »