Bacheloråret på KRUS – liten statusoppdatering

19. juni | Kategori: Siste nyheter | Skrevet av

KY har mottatt en del spørsmål rundt status på arbeidet med forskrift knyttet til et bachelorår på fengselsskolen.

Det ble rettet en henvendelse til direktoratet på torsdag og svar kom mandag:

«I et møte med Justisdepartementet nå på fredag ble det opplyst at forslag til endring i innlemmingsforskriften nylig var sendt over til Kunnskapsdepartementet.
Så snart denne endringen er vedtatt, vil arbeidet med forskriften om bachelorstudiet bli fullført.»

Oppsummert er status altså at utkastet til forskrift ligger i Kunnskapsdepartementet.

Bakgrunnen for dette er at Kunnskapsdepartementet er ansvarlig for all høyere utdanning.
Det må først foretas endringer i den såkalte innlemmingsforskriften (forskrift om delvis innlemming av Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) under lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler).
Etter at endringene i innlemmingsforskriften er vedtatt av Kunnskapsdepartementet kan forskrift om bachelor i straffegjennomføring og de praktiske retningslinjer knyttet til dette besluttes av KRUS og direktoratet.

Som forbund forutsetter vi at retningslinjer til forskriften drøftes i medhold av Hovedavtalen § 18 nr. 2.

KRUS har tidligere skissert oppstart for bacheloremnene senest i januar 2019.
KYs vurdering er at slik situasjonen beskrives nå, så vil januar 2019 trolig være det tidligst mulige oppstartstidspunktet.

Vi vil komme tilbake med ytterligere informasjon når vi mottar sådan fra KRUS eller KDI.

 

Pin It

« »