Pressemelding: – Det bør åpnes for å avtale arbeidstiden lokalt

21. januar | Kategori: Siste nyheter | Skrevet av

Kriminalomsorgens Yrkesforbund (KY) mener det bør være opp til partene på virksomhetsnivå å avtale unntak fra arbeidsmiljølovens hovedregler om arbeidstid.

– Vi skulle ønske vi hadde hatt muligheten til å diskutere dette i en grundig og inkluderende prosess, før regjeringen la frem forslagene om å endre arbeidsmiljøloven, sier en oppgitt Knut Are Svenkerud, leder av Kriminalomsorgens Yrkesforbund (KY) i YS.

KY deltok i dag i høringen i Stortingets arbeids- og sosialkomite om endringer i arbeidsmiljøloven. Her gjorde KY rede for vårt kompromissforslag, som dekker behovet for fleksibilitet både for arbeidstaker og arbeidsgiver.

– Vi som jobber i kriminalomsorgen har en spesiell arbeidssituasjon og trenger å tilpasse arbeidstiden. Partene er svært godt i stand til å gjøre avveiningene når det gjelder forvaltningen av arbeidstid. Det er ikke nødvendig å utvide arbeidsgivers styringsrett, poengterer han.

– KY foreslår at det legges inn en ny formulering i arbeidsmiljøloven for gjennomsnittsberegning av arbeidstid. Vårt forslag går ut på at den enkelte ansatte på frivillig basis selv avtaler en omfordeling av arbeidstiden med sin arbeidsgiver. Hensikten er å gi den ansatte mulighet til å kontrollere egen arbeidstid mer enn det som er tilfellet i dag, forklarer Svenkerud.

KY foreslår at arbeidstiden i enkeltstående tilfeller ordnes slik at den ikke overstiger 15 timer i løpet av ett døgn. Arbeidstiden skal avbrytes med pauser på minst to timers varighet, slik at den effektive arbeidstiden ikke overstiger 13 timer. Arbeidstaker må i det enkelte tilfelle sikres en kompenserende hvileperiode. Det vil si at etter et dobbelt skift skal den ansatte sikres minst 11 timers hvile.

Logo transparent

Kontaktperson:
Knut Are Svenkerud, leder av Kriminalomsorgens Yrkesforbund (KY)
Mobil: 481 99 078

 

Oslo 21. januar 2015

 

 

Pin It

« »