Direktør Marianne Vollan ble i Statsråd 10.april 2018 utnevnt til førstelagmann i Borgarting lagmannsrett

10. april | Kategori: Siste nyheter | Skrevet av

 

Direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) Marianne Vollan ble i S
tatsråd 10. april utnevnt til førstelagmann i Borgarting lagmannsrett.

Hun vil tiltre i august. Vollan har ledet kriminalomsorgen i ni år, først som ekspedisjonssjef for Kriminalomsorgsavdelingen (mars 2009-mars 2013), deretter som direktør for KDI (tiltredelse april 2013, direktoratet ble etablert i juni 2013).

Justis- og beredskapsdepartementet vil komme tilbake med informasjon om prosess for tilsetting av ny direktør i KDI.

Ytterligere informasjon ligger på Kriminalomsorgens intranettside.

Pin It

« »