EK-rapporten 2021

Foto: Christian Wangberg

Rapporten for straffegjennomføring med elektronisk kontroll vil ha stor betydning for fremtidens Kriminalomsorg. KY sentralt skal nedsette en arbeidsgruppe som ledes av nestleder Sven Erik Rath.

Les mer om arbeidsgruppen og deltakelse i gruppen bak innlogging for medlemmer.