Ekstremisme og radikalisering

9. januar | Kategori: Siste nyheter | Skrevet av

 

Fengeslsbetjent Line Syverstad har gjennom studiet Kunnskap om ekstremisme og radikalisering ved HiOA, skrevet oppgaven “Kunnskap og metoder i møte med ekstremisme i kriminalomsorgen”.

 

line-syverstad

“Med mange års erfaring og kompetanse fra ulike roller i Kriminalomsorgen har jeg de senere årene satt meg på skolebenken. Da jeg kom over studiet i Kunnskap om ekstremisme og radikalisering ved HiOA var dette et emnet jeg ville  få mer kunnskap om.  Ulike avisoverskrifter som omhandlet radikalisering i fengsler gjorde meg usikker og jeg fant lite nedskrevet om denne tematikken. Jeg ser behovet av å inneha  kunnskap om ekstremisme og ekstremisering i møte med de innsatte i Norske fengsler. I prosessen med å skrive fagartikkelen brukte jeg boken Radikalisering og voldelig ekstremisme – Håndbok for ansatte i kriminalomsorgen med særskilt fokus på håndtering i fengsel utgitt av KRUS som en av kildene. Denne boken anbefaler jeg ansatte i Kriminalomsorgen å gjøre seg kjent med.”

Line Syverstad, Fengselsbetjent, Ila fengsel og forvaringsanstalt

 

Les hele oppgaven her

Håndboken, utgitt av KRUS, finner du her

 

Pin It

« »