Enighet i meklingen i staten

26. mai | Kategori: Siste nyheter | Skrevet av

Mandag morgen kom partene til enighet i meklingen i staten. Partene ble enig om et generelt tillegg pr. 1 mai som fordeler seg på følgende måte:

Lønnstrinn 19-53 får et generelt tillegg som tilsvarer fra 6500 kr til 8800 kr.

Lønnstrinn 54 og oppover får et tillegg på 1,98 %

I tillegg kommer 1,75% til lokale forhandlinger. Dette er penger som skal forhandles i den enkelte region til høsten. Virketidspunkt for lokale forhandlinger er satt til 1.8.

Lønnsramme 3, 9, 14, 15, 17 og 39 får også et lønnstrinn på topp, og i alle lønnsspenn strykes laveste trinn.

Totalt tilsvarer dette en lønnsvekst på ca. 3,3 %

 


YSS logo

 

 

 

 

 

PRESSEMELDING
26. mai 2014

YS Stat: Vi unngikk streik 

 

 

– Vi har opprettholdt kjøpekraft for alle med det generelle tillegget. Dessuten har vi fått en solid avsetning til lokale forhandlinger. For YS Stat var det viktig å beholde dagens tariffsystem. Det klarte vi, sier leder i YS Stat Pål N Arnesen.

 

YS Stat gikk inn i forhandlinger der faren for en uønsket systemendring var stor.

– Staten startet med å angripe opparbeidede rettigheter. Dette kunne vi ikke finne oss i. I tillegg gikk vi inn i meklingen uten å ha fått innfridd en bokstav i forhandlingene i forkant av meklingen. Å unngå en streik ble derfor en krevende jobb. Vi tok vårt samfunnsansvar, sier Pål N. Arnesen.

 

– Staten lyktes ikke med å få til endringer i lønnssystemet. Og vi har virkelig kjempet for å beholde opparbeidede rettigheter.

Dessuten har vi fått en styrking av kompetanse- og omstillingsmidlene, sier Arnesen.

 

YS Stat-lederen er klar på at meklingsinstituttet ikke er noen ideell måte å jobbe på.

– Vi misbruker dette instituttet fordi partene ikke klarer å forhandle, sier Stat-lederen.

 

– Utfordringen i årets oppgjør var i første rekke økonomi. Staten var ikke villig til å gå utover rammen fra frontfaget på 3,3 prosent. Dette gjorde det svært vanskelig å ta igjen den påviste mindrelønnsutviklingen som ansatte i staten har hatt i forhold til ansatte i privat sektor, sier Pål N. Arnesen..

 

– Vi har også fått en reguleringsklausul for 2015, sier leder i YS Stat Pål N. Arnesen.

 

For mer informasjon kontakt:
Leder YS Stat, Pål N. Arnesen, mobil: 91 63 86 08

Kommunikasjonsansvarlig Marit Momrak Wright, mobil: 91 88 11 92

 

Med vennlig hilsen
Marit Momrak Wright

Politisk rådgiver
mobil 91 88 11 92 – sentralbord 21 01 36 00

 

 

 

 

Pin It

« »