Et statsbudsjett som provoserer

10. oktober | Kategori: Siste nyheter | Skrevet av

5336899_2445707

Kriminalomsorgen leverer som aldri før. Kapasitetsutnyttelsen har aldri vært høyere, allikevel er det en politisk forventning om at vi skal levere mer for mindre.

Det er av regjeringen besluttet at kriminalomsorgen skal organiseres i to forvaltningsnivåer mot dagens tre. Dette er begrunnet i et ønske om en mer effektiv organisasjon med ressursene plassert i produksjonslinja. En slik organisering krever lovendring.

Det oppleves særdeles provoserende å få en reduksjon i budsjettet knyttet til effektivisering og avbyråkratisering i en situasjon hvor kriminalomsorgen utreder alternative organisasjonsmodeller etter oppdrag for regjeringen. Dagens organisering er politisk bestemt og organisasjonskartet er dimensjonert for å ivareta bestemmelsene i loven og for å ivareta rettssikkerheten til de som er frihetsberøvet.

Justisministeren snakker varmt om flyt i strafferettskjeden, øker bevillinger til både politi og domstoler, men reduserer budsjettet for kriminalomsorgen med 25 mill. Det vil si at vi fortsatt vil være en flaskehals både når det gjelder doms- og varetekts-innsatte. Løsningen er at vi skal ha fler varetekstinnsatte i åpne enheter.

Det er synd at regjering og justisministeren ikke ser helheten, og med dette kuttet påstår at vi er overadministrert, noe vi slett ikke er.

Jeg sammenligner dette budsjettforslaget som å kreve at fotballandslaget skal score mer mål samtidig som man tar fra de ballen….

KY har allerede gjort avtaler med politikere i både posisjon og opposisjon hvor situasjonen i kriminalomsorgen skal tas opp.

KY sitt krav er et budsjett som er fremtidsrettet med nok økonomi til forsvarlig drift.

 

Knut Are Svenkerud

 

 

Pin It

« »