Fordeling av pliktårsbetjenter

8. februar | Kategori: Siste nyheter | Skrevet av


KY har mange saker som omfatter stillingsvern for de som går ut av pliktår. Flere har fire års tjeneste i Kriminalomsorgen, og mange andre blir sagt opp på grunn av nye midlertidige tilsatte. Sakene har blitt forsøkt løst lokalt, og for de fleste har dette resultert i faste stillinger eller videre midlertidige kontrakter.

Til tross for at mange saker løses, ser ikke KY noen slutt på problemet, og sentralstyret tenker at mye forhåpentligvis kunne vært løst med en bedre prosess rundt fordeling av pliktårsbetjentene. KY sendte 6. februar et brev til KDI vedrørende saken og håper på en bedre prosess før fordeling av pliktårsbetjenter fra 1.12.17.

Sentralstyret i KY mener at følgende prinsipper skal ligge til grunn for fordeling til pliktårstjeneste etter avsluttet grunnutdanning ved KRUS fengselsskolen:

  • Pliktårsbetjenter skal fordeles til enheter med et reelt behov for deres arbeidskraft.
  • Pliktårsbetjenter skal fordeles til enheter der det er gode muligheter for at de kan oppnå fast tilsetting.
  • Enheter med aspirantopplæring bør motta pliktårsbetjenter minst i den utstrekning som enheten har antall veiledere.

Les brevet som ble sendt KDI her

Pin It

« »