Forslag til ny organisering av kriminalomsorgen

2. september | Kategori: Siste nyheter | Skrevet av

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) har utarbeidet et forslag til modell for fremtidig organisering av kriminalomsorgen.
Forslaget er laget på oppdrag oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet, og bygger på Difis evaluering av kriminalomsorgens organisering fra 2017.

Les rapportene på Regjeringen.no 

Pin It

« »