Gruppekrav til lokale lønnsforhandlinger 2022

Kriminalomsorgens Yrkesforbund overleverte i går forbundets krav til gruppeforhandlingene under årets lokale lønnsforhandlinger etter hovedtariffavtalens punkt 2.5.1

– For forbundet er det viktig at en stor del av avsetningen benyttes til de store gruppene. Et viktig mål for lønnspolitikken er at Kriminalomsorgen skal kunne rekruttere, utvikle og beholde en høy grad av kompetanse for å nå etatens mål. Det følger av lønnspolitikken at partene skal identifisere eventuelle lønnsmessige utfordringer innen stillingsgrupper i virksomheten. Vi mener det er en stor utfordring at etatens lønnsnivå, spesielt for enkelte grupper, er altfor lavt. Vi ser nå Kriminalomsorgens ansatte er attraktive på arbeidsmarkedet og det bør medføre at partene strekker seg langt for å gi en nødvendig lønnsøkning til de grupper som bidrar aktivt til måloppnåelse i virksomheten, sier forhandlingsleder Thomas Lind i en kommentar.

Kriminalomsorgens Yrkesforbund offentliggjør forbundets innledende krav til de lokale lønnsforhandlingene. Reviderte og endrede krav vil være en del av forhandlingsprosessen og kan derfor ikke bli offentliggjort. De lokale lønnsforhandlingene skulle etter tariffavtalens bestemmelser være sluttført innen utgangen av oktober måned, men er nå utsatt med en måned.

Ved spørsmål om de lokale lønnsforhandlingene kan forbundskontoret kontaktes.