Hull i straffekjeden fører til strengere straff for innsatte

12. februar | Kategori: Siste nyheter | Skrevet av

Hull i straffekjeden fører til strengere straff for innsatte

Trygge rammer, mer frihet og progresjon i soningen opplevde innsatte på avdeling D i Bergen. – Nå sitter innsatte isteden på lukket avdeling i Bergen fengsel, sier regiontillitsvalgt Gjert Tore Gjertsen. 

 I kjøleskapet står det en gammel melk. Søpla på soverommet er ikke tømt og arbeidsuniformene til innsatte ligger strødd rundt i stuen. I full hast måtte innsatte på avdeling D i Bergen pakke tingene sine og flytte til en annen avdeling. Det var ikke lenger økonomi til å holde avdelingen åpen.

Avdelingsførstebetjent Sjur Hopland og lokaltillitsvalgt Phillip Johannessen vil understreke at avdelingen er stengt fordi det ikke er økonomi til å holde avdelingen åpen.

-Jeg vet at fengselslederen i Bergen fengsel vil holde avdelingen åpen, men det er ikke nok penger, sier Johannesen.

En behandlende avdeling blir for dyr

Kriminalomsorgen i Norge er kjent for å ha fokus på at innsatte skal ha mulighet til å få en progresjon under soningen. Avdeling D ble bygget for dette formålet og med mulighet for å søke frigang til skole, arbeid eller andre aktiviteter.Ved å være på avdelingen kunne innsatte leve normalt, øve seg på hverdagslige problemstillinger og samtidig være under oppsyn av fengselsbetjenter.

Phillip Johannessen

-Når jeg arbeidet på avdeling D var det få innsatte som ikke fulgte reglene. Dette var et sted der de innsatte ønsket en bedre livsstil slik at de kunne takle hverdagen i samfunnet bedre, sier lokaltillitsvalgt Phillip Johannessen, tidligere fengselsbetjent på avdeling D.

Avdeling D er bygget som en liten landsby, med mange små hus. I hvert hus kan innsatte bo, arbeide og leve normalt innenfor fengslets område. Det er gåavstand fra Bergen fengsel. Det var lettere for ansatte å vurdere om innsatte var kvalifisert til åpen soning når det var kort vei fra fengselet.

-Om det ikke skulle fungere å ha en innsatt på avdeling D, var veien til lukket avdeling så kort at personen kunne komme tilbake samme dag, sier Johannessen.

Regiontillitsvalgt i region Vest, Gjert Tore Gjertsen sier det er åpen soning på Bjørgvin.  Gjertsen mener at alle soningsavdelinger er forskjellige og har ulike tilbud.

Gjert Gjertsen

-Mange innsatte velger å sitte på lukket avdeling i Bergen fengsel, framfor å dra til Bjørgvin. Det har noe med hva slags tilbud de ulike soningsavdelingene har, sier Gjertsen.

Gjertsen legger til at Osterøy ble lagt ned for kort tid siden, så innsatte får stadig færre muligheter til åpne soninger der de kan øve seg på livet utenfor fengselet.

– Ved å stenge avdeling D, mangler vi en helhet i straffekjeden, sier Gjertsen.

I tillegg er det en periode nå med fullt belegg på lukket avdeling i Bergen som kan ha en sammenheng med at det er få åpne soningsplasser å sende innsatte til.

-Det hoper seg opp på lukket avdeling med innsatte som enten ikke vil til de åpne soningsplassene som finnes i dag, eller fordi det ikke er flere plasser, sier Gjertsen.

Straffes strengere enn nødvendig

Hva er konsekvensen for innsatte at avdeling D er stengt?

Sjur Hopland

-Tidligere har det vært innsatte på høyere sikkerhetsnivå med vedtak om lavere sikkerhetsnivå. Det var det ikke plass til hverken på Bjørgvin eller Osterøy, sier Hopland.

Når åpne soningsplasser i Bergen er fulle eller innsatte ikke ønsker seg til Bjørgvin blir det utfordrende å tilrettelegge for at innsatte ikke skal sone under et strengere regime enn det som er sikkerhetsmessig nødvendig.

-Innsatte vurderes fortløpende for om de er egnet for en soning i lavere sikkerhetsnivå. Det er straffegjennomføringsloven som regulerer når vi skal eller bør vurdere innsatte for lavere sikkerhetsnivå. Det vil alltid være nøye vurderinger om det er sikkerhetsmessig forsvarlig og at almene vurderinger er hensyntatt. Vi har ikke beslutningsmyndighet for enheter som ikke tilhører Bergen fengsel og dermed blir det en annen saksbehandling med hensyn til eventuelt overføring til andre enheter, sier Hopland.

Hopland legger til at det naturligvis er flere vurderinger som legges til grunn når personer vurderes for lavere sikkerhetsnivå.

 

 

Pin It

« »